ثبت یک درخواست جدید

ثبت یک درخواست جدید

درخواست خود را در خصوص معضلات و مشکلات استان را از استانداری البرز بخواهید


  
جمع آوری آراء جهت بررسی درخواست

جمع آوری آراء جهت بررسی درخواست

جهت بررسی، درخواست خودتان را با دیگران به اشتراک گذارید


  
تایید ؟ نفر در ؟ روز

تایید ؟ نفر در ؟ روز

بعد از 60 روز پاسخ درخواست خود را از استانداری البرز بخواهید


   ورود    ثبت نام     خروج